Informatie over uw afspraak

Afspraak via internet

Afspraak maken op een polikliniek
Een afspraak maken bij een arts op de poliklinieken kan op verschillende manieren:

 • Via het online afsprakensysteem 'Mijn Diaconessenhuis.nl'.
 • Telefonisch met een medewerker van het afsprakenbureau: 071-515 55 43.
 • Aan de balie van het afsprakenbureau.

Afspraak maken bij de afdeling Radiologie
Patiënten die door de huisarts worden verwezen naar de afdeling Radiologie telefonisch een afspraak maken via 071-517 83 30. Wanneer u in Katwijk, Rijnsburg of Valkenburg woont, kunt u voor de meeste echo onderzoeken op de Meeuwenlaan 39 in Katwijk terecht. U kunt daarnaar vragen bij het maken van de afspraak. 
Foto's van het skelet, thorax (hart en longen) en buikoverzicht kunnen zonder afspraak (met verwijsbrief van de huisarts) gemaakt worden op werkdagen van 8.30 - 16.15 uur.

Afspraak maken bij de afdeling Fysiotherapie
Telefoonnummer fysiotherapie (algemeen): 071-517 80 40 (het secretariaat is bereikbaar van maandag t/m vrijdag 8.00 – 12.00 uur).

Voor het eerst in het Diaconessenhuis?
Komt u voor het eerst naar het Diaconessenhuis, dan kunt u bij het afsprakenbureau een afspraken- en inschrijfkaart laten maken + het stickervel met uw persoonlijke gegevens. U heeft hiervoor uw identiteitsbewijs nodig.
Houdt u er rekening mee dat er soms een wachtrij is voor de balies? U vindt het afsprakenbureau in de hal. Om een polikliniek of andere afdeling te vinden kunt u het routenummer opzoeken of op het overzichtsbord kijken.

Wat heeft u nodig als u een afspraak heeft?

 • Een actueel overzicht van de door u gebruikte medicijnen. U kunt deze halen bij uw apotheek.
 • De verwijsbrief van uw huisarts, verloskundige of specialist.
 • Een afspraken- en inschrijfkaart van het Diaconessenhuis.
 • Een stickervel met uw persoonlijke gegevens (zit in uw afspraken- en inschrijfkaart).
 • Een bewijs van de verzekeringsmaatschappij waar u staat ingeschreven.
 • Uw identiteitsbewijs (als uw kind als patiënt komt, dat van uw kind): een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart. Het sofi-nummer/BSN-nummer zal worden overgeschreven van uw rijbewijs of paspoort, dit als uitvoering van de regels van het ministerie van VWS.

Afspraak wijzigen of afzeggen
U kunt op verschillende manieren uw afspraak wijzigen of afzeggen:

 • Via 'Mijn.Diaconessenhuis.nl', indien u de afspraak ook via dit online systeem hebt gemaakt. U kunt direct een nieuwe afspraak maken.
 • Telefonisch bij een medewerker van het afsprakenbureau. U kunt direct een nieuwe afspraak maken: 071-515 55 43.
 • Heeft u een afspraak gemaakt voor de afdeling Radiologie, dan kunt u zich afmelden via telefoonnummer 071-517 83 30.

Patiënten die zonder afzeggen, niet verschijnen op hun afspraak, krijgen een rekening thuisgestuurd.

Terug naar boven

Wijzigen van uw gegevens
Wilt u eventuele wijzigingen (verandering van adres, huisarts, verzekeraar, telefoonnummer) doorgeven aan het afsprakenbureau onder vermelding van uw geboortedatum, uw adres, voorletters en achternaam. Heeft u een afspraak via internet gemaakt, dan kunt u op 'Mijn.Diaconessenhuis.nl' uw mobiele nummer en e-mailadres wijzigen.

Gegevens afsprakenbureau 
Afsprakenbureau Diaconessenhuis Leiden
Postbus 9650
2300 RD Leiden
E-mailadres: afsprakenbureau@diaconessenhuis.nl 
Geopend: maandag t/m vrijdag 08.00 - 17.00 uur.
Telefoonnummer: 071-515 55 43.

Meer informatie

Terug naar boven

(c) 2016 Diaconessenhuis Leiden
Houtlaan 55, 2334 CK Leiden, 071 517 81 78