Neurologie

Informatie over het specialisme Neurologie.

Neurologen houden zich bezig met ziekten van de hersenen, het ruggenmerg, de zenuwen en de spieren. Het kan gaan van klachten die alleen een beetje hinderlijk zijn tot aandoeningen die handicaps geven of sporadisch levensbedreigend zijn.

Er zijn vijf neurologen in het Diaconessenhuis werkzaam. We hebben een arts-assistent en een physician assistent om ons te helpen met de werkzaamheden.
Op de polikliniek werken gespecialiseerde verpleegkundigen: één Parkinsonverpleegkundige, twee MS verpleegkundigen en een epilepsieconsulent.
Op de afdeling Klinische Neurofysiologie werken twee laboranten.

Voor de meeste patiënten verloopt de neurologische zorg volledig poliklinisch. Na een eerste bezoek op de polikliniek kan hulponderzoek nodig zijn, waar aparte afspraken voor gemaakt moeten worden. Meestal volstaan één of twee bezoeken om tot een conclusie te komen over de ziekte en de behandelingsmogelijkheden.
Er zijn een aantal chronische ziekten, waarvoor langdurige controle door een neuroloog nodig is.

Op de verpleegafdeling komen ook patiënten met een acute aandoening waarvoor nader onderzoek en verpleging nodig zijn. Speerpunten en specialisaties van de verpleegafdeling neurologie:

  • perifere zenuwbeklemmingen en polyneuropathieën
  • epilepsie (Startpoli Epilepsie met epilepsieconsulente)
  • ontstekingsziekten van het zenuwstelsel (multiple sclerose en neurosarcoïdose)
  • botulinetoxine behandeling
  • dementie en geheugenklachten
  • rughernia’s

(c) 2016 Diaconessenhuis Leiden
Houtlaan 55, 2334 CK Leiden, 071 517 81 78